Örnek Blog Başlığı

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

Yüksekte çalışma eğitimleri, inşaat, şantiye, asansör, çatı yapımı gibi yüksekte çalışma gerçekleştiren işlerde verilmesi gereken zorunlu eğitimlerdir. İş güvenliği açısından çalışma ortamında tehlike oluşturabilecek yaralanma, düşme ve ölümcül kazaların yaşanması durumuna karşı çalışanları bilinçlendirmek için yüksekte çalışma eğitimleri verilir. Yüksekte çalışma eğitimi, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar ile ilgili de çalışanların bilgilenmesini sağlar. Yüksekte çalışma eğitimleri verilmeden önce çalışacak kişilerin işe uygunluğu mutlaka raporlanmalıdır.
Yüksekte çalışma eğitimleri geçerlilik süresi 2 yıldır ve değişen ekipmanlara bağlı olarak çalışanlara tekrar eğitim verilmesi gerekmektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ VE İÇERİKLERİ

Eğitici belgesi olan iş güvenliği uzmanı yüksekte çalışma eğitimi verebilmektedir. Yüksekte çalışma eğitimleri, yüksekte yapılan çalışmaların tehlikeleri göz önünde bulundurularak alınması gereken önlemler ve kullanılması gereken koruyucu ekipmanlar hakkında çalışanları bilgilendirmek için verilen eğitimlerdir. Dersler, denge ve bağlantı noktası seçilecek yerlerin nasıl belirleneceği konusunda uygulamalı olarak verilir. Özellikle iskele, vinç, hareketli veya sabit yüksek noktalarda çalışanların nasıl hareket etmesi gerektiği üzerinde detaylı ve kapsamlı eğitimler düzenlenmektedir. Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışma alanında güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, güvenlik ağları gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Bizim OSGB olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin eğitimleri konusunda işletmelere yol gösteriyoruz.

YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALARDA UYULMASI GEREKENLER NELERDİR?

28786 Resmi Gazete Sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik Ek-4’de yüksekte yapılan çalışmalarda uyulması gereken hususlar şu şekilde belirtilmiştir;

  1. Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.
  2. Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.
  3. Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.
  4. Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.
  5. Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin